Nowy Styl Group - Responsabilitate ecologică

Nowy Styl Group

Responsabilitate ecologică

Responsabilitatea Grupului Nowy Styl faţă de mediul natural se manifestă prin implementarea de activităţi din domeniul politicii de mediu şi prin promovarea conştiinţei ecologice printre angajaţii săi. Grupul Nowy Styl se dezvoltă cu respectarea normativelor legale din domeniul protecţiei mediului şi doreşte ca activitatea sa de producţie să aibă un efect cât se poate de neînsemnat asupra mediului natural. În acest sens, una din principale sarcini pe care firma şi le asumă o constituie implementarea de acţiuni din domeniul politicii de mediu care să contribuie la reducerea poluării apelor, a solului şi a aerului şi la minimalizarea cantităţii de deşeuri apărute ca urmare a procesului de producţie.

 

Principiile de bază ale politicii de mediu practicate de Grupul Nowy Styl se bazează pe exigenţele stipulate în normele ISO seria 14001, care au fost confirmate într-o parte din întreprinderi, prin obţinerea unor certificate corespunzătoare. Politica de mediu al Grupului este transparentă şi deschisă tuturor terţelor organisme cum ar fi comunităţile locale, autorităţile locale sau naţionale şi instituţiile de control.
 
Grupul tinde spre reducerea emisiilor de poluanţi în apă şi în aer care provin din procesele tehnologice de prelucrarea lemnului, metalului şi a materialelor plastice.
 
Scurgerile provenite de la linia de galvanizare a Întreprinderii de Producţie Metale se află sub controlul continuu al unei staţii de epurare proprii a unităţii.
 
Materialul utilizat pentru producţia elementelor de lemn sau a parchetelor laminate provine din culturi aflate sub control. Fiecare din elementele lanţului de livrări posedă certificatul FSC (Forest Stewardship Certificate) care confirmă legalitatea provenienţei lemnului.
 
La producţia de elemente din materiale plastice creşte continuu aportul de granulat provenit din reciclare. Acest granulat, provenit din revalorificarea deşeurilor reciclabile acoperă 70% din necesarul de materie primă. Grupul Nowy Styl practică o gestionare responsabilă a deşeurilor de producţie. Cioturile, rumeguşul, talaşul şi pulberea lemnoasă sunt utilizate în scopuri energetice (încălzirea halelor, alimentarea cu energie a uscătoriei de lemn, etc), resturile metalice sunt transportate la punctele de reciclare iar cele plastice transformate în regranulat.
 
La procesele de producţie aplicate în Grupul Nowy Styl nu sunt folosite substanţe toxice cum ar fi CFC-ul (tip de gaze cunoscut sub numele de freon), cadmiul, mercurul, plumbul sau arsenicul. Liniile de lăcuire şi încleiere a lemnului sunt conforme cu standardele E1 referitoare la emisiile reduse de aldehidă formică. În toate unităţile de producţie funcţionează instalaţii de filtrare eficiente care captează pulberile, substanţele volatile şi alte noxe.
 
Grija faţă de dezvoltarea durabilă se manifestă şi în formarea unei conştiinţe ecologice la nivelul colectivului de salariaţi, prin popularizarea principiilor politicii de mediu şi promovarea unor atitudini pro-ecologice. În anul 2008 a demarat un program de educaţie ecologică pentru salariaţii Grupului Nowy Styl „Fii eco-logic”.

 

 

Citeşte Raportul CSR (corporate social responsibility)

©2013 - Nowy Styl Group Romania