Nowy Styl Group - Responsabilitate socială

Nowy Styl Group

Pagina principală / Nowy Styl Group / Responsabilitate socială

Responsabilitate socială

Grupul Nowy Styl se simte răspunzător pentru mediul în care activează. De la începutul existenţei sale duce o activitate socială pe scară largă şi cu profil variat, acordă o mare importanţă protecţiei mediului înconjurător (prin reducerea nivelului de emisii, prin reciclarea deşeurilor lemnoase, prin folosirea de regranulat pentru producţia de elemente din materiale plastice, prin promovarea de comportamente ecologice printre salariaţii săi, etc)

POLITICA DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Grupul Nowy Styl doreşte să se dezvolte în aşa fel încât activităţile sale de producţie să aibă o influenţă cât mai mică cu putinţă asupra mediului natural şi să se desfăşoare conform prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului înconjurător. Dezvoltarea durabilă a întreprinderii este unul din principalele scopuri urmărite de Administraţia Grupului.
 

SALARIAŢII ­ CAPITALUL DE BAZĂ

Grupul Nosy Styl este un colectiv de câteva mii de persoane care lucrează în 11 ţări, în diverse zone culturale. În marea majoritate a lor, aceste persoane sunt specialişti europeni pe domeniile lor care garantează o calitate de vârf, europeană, a producţiei.

ACTIVITATE DE CARITATE

De la începutul existenţei sale, Grupul Nowy Styl efectuează diverse şi numeroase activităţi de caritate. Grupul sprijină în special instituţiile şi asociaţiile care lucrează cu copii şi pentru copii. Grupul se îngrijeşte de copii din orfelinate, de cei aflaţi în evidenţa organizaţiilor de caritate, de pacienţii unităţilor de sănătate publică.

RESPONSABILITATE ECOLOGICĂ

Responsabilitatea Grupului Nowy Styl faţă de mediul natural se manifestă prin implementarea de activităţi din domeniul politicii de mediu şi prin promovarea conştiinţei ecologice printre angajaţii săi. Grupul Nowy Styl se dezvoltă cu respectarea normativelor legale din domeniul protecţiei mediului şi doreşte ca activitatea sa de producţie să aibă un efect cât se poate de neînsemnat asupra mediului natural.

©2013 - Nowy Styl Group Romania