Nowy Styl Group - Rază de acţiune globală

Nowy Styl Group

Rază de acţiune globală

Datorită structurii de distribuţie proprii şi a reţelei de distribuitori, Grupul Nowy Styl oferă produsele şi soluţiile sale în majoritatea ţărilor din lume. Putem să planificăm, să proiectăm, să producem şi să livrăm soluţii complexe şi produse destinate aproape fiecărui tip de incintă publică sau privată, garantând în acelaşi timp un service de înaltă calitate.
Raza de acţiune globală a Grupului, în combinaţie cu gama largă de produse şi tehnologii permite o abordare multilaterală a fiecărui proiect şi satisfacerea exigenţelor oricărui client de pe glob. O mulţime de firme din ţară şi străinătate ne-au acordat încrederea.
 
Produsele noastre au fost achiziţionate de reprezentanţi ai marilor concerne şi ai firmelor prezente pe piaţa mondială. Putem să acoperim simultan mai multe mari comenzi: în acelaşi timp în care proiectăm şi livrăm produse pentru birouri totalizând 400 de locuri de muncă la Bucureşti, dotăm o cafenea din Londra aflată într-o filială a aceleiaşi firme şi livrăm 20 de fotolii de conferinţă pentru o sală de şedinţe din Dubai.
 
Oferta celor patru mărci de produse şi tehnologii prezentată în continuare ilustrează paleta largă de posibilităţi de care dispunem. Deservim fiecare proiect abordat în mod complex: de la planificare, proiectare, producţie, achiziţie elemente adiţionale pentru completare, şi până la transport şi service.

Imagini

©2013 - Nowy Styl Group Romania